Kết quả hoạt động dạy và học của trường năm học 2011 - 2012
28-05-2012 21:45:05
KẾT QUẢ DẠY VÀ HỌC NĂM HỌC 2011- 2012
1/ Về kết quả học tập của học sinh:
- Học sinh xuất sắc : 45/667 hs đạt 6,7% , chia ra:
+ khối 10 : 23/251 hs đạt 9,2 % của khối
+ khối 11 : 20/216 hs đạt 9,3% của khối
+ khối 12 : 02/200 hs đạt 1,0 % của khối
- Học sinh tiên tiến : 273/667 hs đạt 40,9 %, chia ra:
+ khối 10 : 105/251 hs đạt 41,8 % của khối
+ khối 11 : 95/216 hs đạt 44,0 % của khối
+ khối 12 : 73/200 hs đạt 36,5 % của khối
- Học sinh trung bình : 305/667 hs đạt 45,72%, chia ra:
+ khối 10 : 113/251 hs đạt 45,0 % của khối
+ khối 11 : 94/216 hs đạt 43,5% của khối
+ khối 12 : 98/200 hs đạt 49,0 % của khối
- Học sinh Yếu và kém : 44/667 hs chiếm 6,59 %, chia ra:
+ khối 10 : 10/251 hs chiếm 3,98 %
+ khối 11 : 7/216 hs đạt 3,24 %
+ khối 12 : 27/200 hs đạt 13,5 % (100% đủ điều kiện dự thi TNTHPT)
- Tỉ lệ tốt nghiệp : Kết quả tốt nghiệp của trường THPT Vũ Đình Liệu năm học 2011- 2012 đạt 99,0 % cao hơn tỉ lệ tỉnh là 1,08 %
- Hạnh kiểm:
+ xếp loại tốt : 522/667 hs đạt 78,26 %
+ xếp loại khá : 131/667 hs đạt 19,64 %
+ xếp loại trung bình : 14/667 hs đạt 2,09 %
2/ Về kết quả các mặt hoạt động khác của học sinh :
- Duy trì sĩ số đạt 98,58 %
- Học sinh giỏi tỉnh về các môn văn hóa đạt 09 hs
- Học sinh giỏi tỉnh về giải toán bằng máy tính casio đạt 03 hs
- Học sinh đạt giải vòng tỉnh về thi Anh văn và toán trực tuyến đạt 02 học sinh
- Học sinh giỏi cấp trường đạt 51 hs
3/ Về kết quả hoạt động giảng dạy của giáo viên :
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường : 26/78 GV đạt 33,33 %
- Giáo viên xếp loại tay nghề: 68/78 giỏi đạt 87,17%, 06/78 khá đạt 7,69% , số GV còn lại xếp loại đạt yêu cầu
- Thao giảng: 142 tiết/ 78 giáo viên , bình quân : 1,8 tiết / 1 gv/ cả năm
- Dự giờ : 1.590 tiết/ 78 giáo viên , bình quân : 20,3 tiết/ 1 gv/ cả năm
- Số tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin : 520 tiết, bình quân 6,6 tiết/1GV
- Chuyên đề : 38 đề tài
- Sáng kiến kinh nghiệm : 39 đề tài
- Đề nghị xét thi đua ( đang đề nghị):
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở 39/ 85 CBGVNV đạt 45,88% ( trong đó 02 CSTĐ cấp tỉnh, 17 CBGV được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen, 02 CBGV được đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen)
+ Lao động tiên tiến : 38 GVCNV đạt 44,70 %
- Trong năm học có 05 giáo viên đang học cao học chuyên ngành văn, toán, sinh và lý
- 02 BGH là thạc sĩ quản lý giáo dục
- 100% CBGV, NV đạt chuẩn trình độ chuyên môn
3-Công tác khác :
- Trong công tác chỉ đạo việc tự đánh giá và xếp loại viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Hướng dẫn Số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17/4/2006 về hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn số 5875/BGDĐT-TCCB về hướng dẫn đánh giá xếp loạicán bộ quản lý, viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập của Bộ GD&ĐT, CBGVCNV đã đạt được những kết quả xếp loại viên chức cuối năm :
+ Xuất sắc đạt 66/85CBGVNV (77,64%),
+ Khá đạt 19/85 CBGVCNV(22,36%).
- Về đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT và Công văn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 bản thân đã được bồi dưỡng, tự nghiên cứu và triển khai cho toàn thể giáo viên trường nắm và thực hiện Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt loại khá 100%.
Riêng về đánh giá chuẩn hiệu trưởng theo Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 1 năm 2010 hướng dẫn thực hiện Thông tư 29/2009/TT-BGDĐT, hiệu trưởng được tập thể đánh giá xuất sắc
- Công tác chỉ đạo việc thực hiện cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo “ đã được đưa vào các hoạt động của từng giáo viên, có kiểm tra và đánh giá theo từng học kỳ. Kết quả có 100% CBGVCNV được đánh giá thực hiện tốt cuộc vận động này
- Các nhiệm vụ khác :Tập thể CBGVCNV thực hiện tốt các qui định của Ngành Giáo Dục & Đào Tạo và địa phương, phấn đấu giữ vững trường học văn minh và hoàn thành nhiệm vụ dạy và học trong năm, tất cả CBGVCNV đều thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo Dục & Đào Tạo phát động, kết quả:
+ Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực : được SGD&ĐT kiểm tra, đánh giá loại xuất sắc
+ Các hoạt động của nhà trường được cụm thi đua đánh giá tốt
+ Trong năm 2011, nhà trường được UBND huyện tái công nhận trường học văn minh và công nhận trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về trật tự an ninh năm 2011,
+ Xây dựng cảnh quang, môi trường sư phạm đều đạt tiêu chí Xanh- sạch- đẹp do các đơn vị trong Ngành kiểm tra và đánh giá
+ Trong năm học, công tác xã hội hóa giúp học sinh nghèo vượt khó của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đạt được 266.175.000đ; CBGVCNV và HS đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội được 80767.000 đ
- Tập thể CBGVCNV trường nghiêm túc thực hiện tốt công tác giáo dục và tổ chức, công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động, công tác thi đua, công khai hoá mọi công tác của trường về bố trí giáo viên dạy lớp, giải quyết chế độ chính sách, sử dụng các nguồn kinh phí, tuyển dụng giáo viên và đặc biệt việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường được phát huy giúp cho mọi người trong đơn vị theo dõi, nắm và thực hiện tốt mọi hoạt động, đoàn kết nội bộ ổn định, không có trường hợp cán bộ, giáo viên, công nhân viên nào bị khiển trách hay bị kỷ luật.Kết quả:
+ Đảng bộ cơ sở nhà trường có 45 đảng viên với 03 chi bộ trực thuộc được Huyện ủy đánh giá Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh năm 2011.
+ Công đoàn cơ sở của trường hoàn thành tốt kế hoạch năm học và được công đoàn Ngành đánh giá vững mạnh xuất sắc năm học 2011- 2012
+ Đoàn TNCSHCM trong trường luôn hoàn thành tốt được giao, thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra trong năm học và được Tỉnh Đoàn công nhận vững mạnh xuất sắc năm học 2011- 2012
+ Nhà trường đang đề nghị danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc năm học 2011- 2012 và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen 3 năm liền là tập thể lao động xuất sắc
* Nguyên nhân đạt được:
- Tập thể đoàn kết và phát huy tính dân chủ, công khai trong các mặt hoạt động, nâng cao năng lực cá nhân và tập thể quản lý, nêu cao vai trò lành đạo của Đảng bộ và tập thể lãnh đạo nhà trường, tăng cường giáo dục tư tưởng cho học sinh về mọi mặt, theo sát tình hình học tập của học sinh để có biện pháp kịp thời nâng cao hiệu quả học tập của học sinh, tăng cường vai trò của Hội CMHS trong công tác xã hội hóa giáo dục và vận động học sinh đến trường, tham mưu kịp thời với các cấp lãnh đạo để được giúp đỡ và chỉ đạo sát với thực tế của nhà trường
- Phát huy sáng kiến, cải tiến công tác chuyên môn, cải tiến công tác quản lý: tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các thủ tục hành chính, chuyên môn và quản lý học sinh, quản lý công chức; khai thác có hiệu quả các ý kiến đóng góp của CBGVCNV và học sinh trong việc tổ chức dạy và học
- Nỗ lực chủ quan, khắc phục khó khăn, chống tiêu cực, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cấp lãnh đạo trong việc giáo dục và giảng dạy cho học sinh, lấy sức mạnh đoàn kết tập thể làm nền tảng cho mọi hoạt động dạy và học tạo môi trường hoạt động nghiêm túc và hiệu quả
. DANH HIỆU THI ĐUA ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC BA NĂM HỌC TRƯỚC:
- Năm học: 2008 - 2009: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008- 2009 ( Theo quyết định 1921/QĐ-UBND ngày 14/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)
- Năm học: 2009 - 2010: đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo quyết định 1980/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
- Năm học: 2010 – 2011: đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc theo quyết định 1772/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo quyết định 1773/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh
                                                                             Châu Thành, ngày 25 tháng 6 năm 2012.
                                                                                                    Hiệu trưởng
                                                                                               ĐINH THÁI THIỆN

Các tin khác

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT VŨ ĐÌNH LIỆU TỈNH TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Bà NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU - Hiệu Trưởng
Quản lý: VÕ THÀNH NHÂN - Giáo viên Tin học - ĐT: 0985 487 282
Địa chỉ: K2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: +84-074-3872 002 - E-mail: c3vudinhlieu@sgdtravinh.edu.vn
Thiết kế bởi Bão Công Nghệ
Đang trực tuyến: 74 - Lượt truy cập: 341340