Danh sách các Hiệu trưởng của trường
10-07-2012 19:51:15
DANH SÁCH CÁC HIỆU TRƯỞNG CỦA TRƯỜNG

  

Thầy ĐINH NHẤT LINH
- Hiệu trưởng đầu tiên của trường THPT Châu Thành
- Sinh: ngày 16 tháng 12 năm 1954
- Năm vào ngành : ngày 28 tháng 10 năm 1980
- Ngành đào tạo : Đại học sư phạm lịch sử
- Hiệu trưởng trường THPT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh ( nay là THPT Vũ Đình Liệu ) từ ngày 28 tháng 8 năm 1981 cho đến ngày 19 tháng 5 năm 1999.
- Hiện nay là cán bộ Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thầy HÀNG VĂN HỘI
- Sinh : ngày 04 tháng 6 năm 1945
- Năm vào ngành : 1975
- Ngành đào tạo : Cử nhân văn khoa ( Triết) - Hiệu trưởng trường THPT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh ( nay là THPT Vũ Đình Liệu ) từ ngày 27 tháng 8 năm 1999 đến tháng 7 năm 2003 (bệnh mất)

Thầy ĐINH THÁI THIỆN
- Sinh : ngày 06 tháng 12 năm 1971
- Năm vào ngành : ngày 05 tháng 9 năm 1992
- Ngành đào tạo : Đại học sư phạm Anh văn, Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Hiệu trưởng trường trường THPT Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh (nay là THPT Vũ Đình Liệu) từ ngày 10 tháng 10 năm 2003 đến nay

 

 
DANH SÁCH CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG CỦA TRƯỜNG

 

Thầy Võ Hoàng Khải
- Sinh : 25-01-1961
- Năm vào ngành : 01/10/1982
- Ngành đào tạo : Đại học sư phạm ngữ văn
- Phó hiệu trưởng trường từ năm 1984 đến năm 1992
Hiện nay là Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Trà Vinh

Thầy Trịnh Văn Đông
- Sinh : 09- 01- 1941
- Năm vào ngành : 30-4-1975
- Ngành đào tạo : Cao đẳng sư phạm Toán
- Phó hiệu trưởng trường từ năm 1992 đến năm 2003 Hiện nay là đã nghỉ hưu
 
  
Cô Nguyễn Thị Thúy Liễu
- Sinh : 11/11/1968
- Năm vào ngành : 01/9/1990
- Ngành đào tạo : Đại học sư phạm ngữ văn, Thạc sĩ Quản lý giáo dục
- Phó hiệu trưởng trường từ năm 10/10/2003 đến nay
 
 
 Cô Trần Thị Ánh Hồng
- Sinh : 28/02/1962
- Năm vào ngành : 28/8/1987
- Ngành đào tạo : Đại học sư phạm ngữ văn, Cử nhân Quản lý giáo dục
- Phó hiệu trưởng trường từ năm 10/10/2003 đến 2007
- Hiện nay là phó hiệu trưởng trường THPT Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Thầy Kha Thanh Liêm
- Sinh : 07/10/1974
- Năm vào ngành : 05/9/1996
- Ngành đào tạo : Đại học sư phạm Toán
- Phó hiệu trưởng trường từ năm 01/11/2008
- Hiện nay là phó hiệu trưởng trường THCS- THPT Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Các tin khác

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT VŨ ĐÌNH LIỆU TỈNH TRÀ VINH
Chịu trách nhiệm chính: Bà NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU - Hiệu Trưởng
Quản lý: VÕ THÀNH NHÂN - Giáo viên Tin học - ĐT: 0985 487 282
Địa chỉ: K2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: +84-074-3872 002 - E-mail: c3vudinhlieu@sgdtravinh.edu.vn
Thiết kế bởi Bão Công Nghệ
Đang trực tuyến: 62 - Lượt truy cập: 341328